duyuru(2)

MADDİ HASARLI TRAFİK TESPİT TUTANAĞI HK. AÇIKLAMALAR

Değerli sigortalılarımız,

Bilindiği üzere, Hazine Müsteşarlığı tarafından yanlız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında taraflarca doldurulacak kaza tespit tutanaklarına ilişkin 28.12.2007 tarih ve 2007/27 sayılı bir genelge yayınlanmıştır.

Bu genelgeye göre, 01 Nisan 2008 tarihinden itibaren, yalnız maddi hasara yol açan bir trafik kazası sonucu, kazaya karışan tarafların tümü kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik polisi veya jandarma beklemelerine gerek kalmayacaktır.

– Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı (Pdf.) http://www.tsrsb.org.tr/sayfa/formlar
– Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Örneğİ http://www.tsrsb.org.tr/sayfa/formlar

Doldurulacak boş tutanaklar elinizde bulunmuyorsa / sigorta poliçeniz ekinde verilmemiş ise yukarıdaki “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı” linkinden ilgili forma ve formu doldurabilmek için gerekli açıklamalara ulaşabilirsiniz.

Kazaya ikiden fazla araç karışmışsa veya gerekli görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Formlar fotokopiyle de çoğaltılabilmektedir.

Kazaya karışan tarafların tümü tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli sayılmayacaktır.

Araçlar kaza yerinden kaldırılmadan, mümkünse fotoğrafları çekilmelidir.

Bu şekilde taraflarca doldurulup imzalanan tutanaklar trafik polisi veya jandarma tarafından tutulan Trafik Kaza Tutanağı hükmünde olacaktır.

Ayrıca kusur durumlarının tespitinde esas alınancak olan örnek kaza durumlarına yine yukarıda bulunan “Kaza Durum Senaryoları” linkinden ulaşabilirsiniz. Bu durumlar ülkemizde meydana gelen ve maddi zararla sonuçlanan tüm kazaların %95’ini temsil etmektedir.

UYGULAMA ESASLARI

* Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları ; trafik kazası sonrasında kusur oranı nispetinde karşı tarafın aracındaki maddi hasarı tazmin eder. Yani , halk arasında trafik poliçesi olarak adlandırılan sigorta , sadece 3.şahıslara verilmiş zararı tazmin eder, sigortalı araç sahibinin hasarını karşılamaz.

* Kasko Sigortaları ; sigortalı aracın hasarını kusur durumu gözetmeksizin kasko sigortası genel şartları çerçevesinde karşılar.

Eğer , Trafik sigortasından bir maddi talep olacaksa, kaza sonucu zarar gören mağdur araç sahibinin , kusurlu olan aracın sigorta şirketine müracaat etmesi ve kazaya karışan taraflarca doldurulup imzalanan tutanağı ve varsa resimlerle birlikte diğer kaza evraklarını da (her iki tarafın da trafik poliçeleri ile ruhsat ve ehliyet fotokopileri) beraberinde göndermeleri yeterli olacaktır. Bu aynı zamanda bir çeşit hasar ihbarıdır.

Eğer kasko sigorta poliçesinden bir maddi hasar talebi olacaksa, poliçe sahibi sigortalılarımızın doldurulmuş tutanaklar, resimler ve diğer hasar evrakları ile birlikte en kısa sürede poliçeyi düzenlemiş acentemize ya da Aviva Sigorta’nın ilgili bölge müdürlüğüne ihbar yaparak teslim etmeleri yeterli olacaktır.

Başvuru yapılan sigorta şirketi en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda TRAMER’e iletecektir.
TRAMER, Tutanağı ve varsa fotoğrafları başvuru konusu trafik kazası ile ilgili Trafik Sigortası şirketleri ile Kasko Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine en geç takip eden iş günü sonuna kadar elektronik ortamda iletecektir.

Sigorta şirketleri Tutanak ve varsa fotoğrafların TRAMER tarafından gönderilmesini müteakip 3 iş günü içinde Hazine Müsteşarlığının yukarıda sözü edilen genelgesi ekinde yayınlanan kaza krokilerini de dikkate alarak Tutanak çerçevesinde %0, %50 ve %100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesini yapacaktır. Her bir şirket kendi sorumluluk değerlendirmesi sonucunu elektronik ortamda TRAMER’e iletecektir. Tramer, sigorta şirketlerinin, değerlendirme sonuçlarına elektronik ortamda gerçek zamanlı ulaşabilmelerini teminen gerekli alt yapıyı oluşturmuştur.

Sigorta şirketlerince yukarıdaki hükümler çerçevesinde varılan mutabakat, süresinde değerlendirmesini iletmeyen diğer şirketler için de bağlayıcıdır. İlgili şirketlerden birisi sorumluluk değerlendirmesi yukarıdaki hükümlere uygun olarak TRAMER’e göndermesine rağmen diğer şirketler süresi içinde göndermemişlerse, değerlendirme gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranları esas olacaktır.

TRAMER, iletilen değerlendirmelerde mutabakata varıldığını tespit ederse, bu çerçevede belirlenen sorumluluk oranlarını ilgili sigorta şirketlerine bildirecektir.

TRAMER tarafından gönderilmesini izleyen 3 iş gününde yapılacak şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığının tespiti halinde, Tutanak ve varsa fotoğraflar TRAMER tarafından yine TRAMER bünyesinde oluşturulacak “Tutanak Değerlendirme Komisyonu” na iletilecektir. Komisyon, Tutanağı ve varsa çekilen fotoğrafları inceleyerek sorumluluk oranlarını %0, %50 ve %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirleyecektir. Sonuç TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlere elektronik ortamda bildirilecektir.

Genelgede yer alan diğer bir hükme göre, ilgili trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketi yukarıdaki prosedürün izlenmesi sonucu kendisine sorumluluk oranlarının iletilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından sekiz iş günü içinde trafik tazminatını ödeyecektir. Kasko sigortasına ilişkin hükümler saklıdır.

TRAMER, hak sahiplerinin tutanak incelemesi başvurularının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenmelerini sağlayacak altyapıyı da kuracaktır.

İSTİSNALAR

Aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı, eskiden olduğu gibi 155 numaralı Polis İmdat çağrı hattı (Jandarma bölgesi ise 156) aranacak ve olay yerine gelecek olan trafik polisi tarafından düzenlenecektir:

a. Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
b. Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
c. Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
d. Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması,
e. Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
f. Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
g. Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması,
h. Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.
Yukarıda bahsedilen durumlar hakkında acentemizden, Bölge müdürlüklerimizden hertürlü desteği alabilirsiniz.

Kazasız günler dileklerimizle saygılarımızı sunarız,

seyahat_kucuk

SEYAHAT SİGORTASI İLE HANGİ RİSKLER KAPSAM ALTINDADIR ?

1011_1_saglik_sigortasi_header

Seyahat sigortası, seyahat sigortası fiyatları, yurtdışı seyahat sigortası, yurtdışı seyahat sigortası fiyatları, tatil sigortası, vize sigortası, seyahat sigortası kapsamı, seyahat sigortası hesaplama, seyahat sigortası teminatları:
Seyahat sigortası alırken öncelikle seyahat edeceğiniz coğrafi alanı, seyahatinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini, seyahat edecek kişi sayısını belirlemeniz gerekmektedir. Ayrıca eğer seçimli ise teminat limitlerini ve ödeyeceğiniz primin para birimini de belirleyebilirsiniz.


Seyahat sigortası teminatları nelerdir?

Seyahat sigortası teminatları ve limitleri sigorta şirketleri arasında değişiklik göstermektedir. Bir hasar anında sahip olduğunuz poliçede var olan teminatlara göre hasar ödenmektedir. Dolayısıyla ihtiyacınız olan teminatları belirlemeniz çok önemlidir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçebileceğiniz seyahat sigortası teminatları aşağıdaki gibidir.

Kaza sonucu vefat: Bu teminat, sigortalının kaza sonucu vefat risklerini kapsar. Bu teminatın alınması durumunda lehdara (sigorta tazminatından yararlanacak kişiye) poliçede belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir.

Kaza sonucu sürekli sakatlık: Sigortalının kaza sonucu tam veya kısmi olarak kalıcı sakat kalması halinde poliçede belirtilen limitler dahilinde kendisine sakatlığının derecesine göre tazminat ödenir.

Yurtdışındaki seyahati süresince hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi tedavi giderleri: Sigortalının yurtdışı seyahati sırasında önceden var olan ya da kronik hastalıklar dışındaki bir nedenden dolayı hastalanması veya kaza geçirmesi durumunda oluşan hastane, ameliyat ve tedavi masrafları bu teminat kapsamında karşılanır.

Seyahat sırasında hastalanma veya yaralanma halinde uygun bir tıbbi merkeze nakil giderleri: Sigortalının hastalanması veya yaralanması halinde ambulans ve refakatçi doktor giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.

Acil ilaç getirilmesi veya gönderilmesi giderleri: Sigortalının seyahat ettiği yerde bulunmayan ilaçların ilgili doktor tarafından acil olarak yazılması ve sigortalıya gönderilmesi ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.

Yurtdışı seyahati sırasında hastalık veya yaralanma nedeniyle konaklama süresinin uzatılmasına bağlı giderler: Sigortalının daimi ikamet ettiği ülke dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, daimi ikamet ülkesi dışında kalış süresinin uzaması, hastalık veya yaralanma sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenirse, otel veya diğer konaklama giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.

Konaklama süresinin uzadığı durumlarda aile üyelerinden birinin hastanenin bulunduğu yere seyahat giderleri: Sigortalının, hastanede belirli bir süreden fazla kalmasının gerektiği durumlarda ikamet ülkesinde hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları ve yurtdışında hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları bu teminat kapsamında karşılanır.

Seyahatteyken sigortalının evinde meydana gelebilecek bir hasar sebebiyle eve geri dönüş masrafları: Sigortalının seyahati esnasında evinde meydana gelebilecek hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama sonucunda oturulamaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması durumunda, eve geri dönüş masrafları bu teminat kapsamında karşılanır.

Seyahat süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları: Sigortalının seyahati süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları karşılanır.

Yolculuk süresinde vefat halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüş organizasyonu ve giderleri: Sigortalının vefatı halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüşleri ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.

Teminat konusu tüm haller ile ilgili acil mesajların gönderilmesi giderleri: Sigortalının talebi üzerine yukarıdaki tüm teminatlar kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların gönderilmesi ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.

Seyahat esnasında kayıp bagajın bulunması halinde sigortalının evine veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderilmesi giderleri: Sigortalının seyahati esnasında bagajının kaybolması halinde, bagajının bulunmasıyla ilgili yardım ve varış yerine ulaştırılmasıyla ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.

Tarifeli uçuşlarda gecikmeli bagajın tazmini: Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması ve 24 saat içinde bulunamaması halinde havayolu şirketinin kayıp raporu şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar bu teminat kapsamında karşılanır.

Genel bilgi servisi: Aşağıda belirttiğimiz genel bilgi servisi kapsamındaki seyahat sigortası teminatları sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir.

• Tercüme bürolarının bilgisini verme,
• Avukat referansı,
• Ulaşım, tarife ve aktarma bilgileri,
• Seyahat bilgileri,
• Büyükelçilik ve konsolosluk bilgileri,
• Rezervasyon bilgileri,
• Turistik bilgiler,
• Yurtdışı seyahatleri esnasında hastalık ve kaza gibi durumlarda acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için nakit avans verilmesi,
• Vefat, doğal afet, mahkeme tanıklığı çağrısı, önemli bir kaza ve tıbbi müşahade gibi nedenlerle seyahatin iptal hallerinde iptal masraflarının karşılanması,
• Seyahat süresince hukuki danışmanlık ihtiyacının organizasyonu,
• Sigortalının üzerinde bulunan para, çek veya seyahat çekinin üçüncü kişiler tarafından gasp ve hırsızlığının poliçenin teminat limitleri çerçevesinde tazmini,
• Sigortalının kaza sonucu üçüncü şahıslara verebileceği bedeni veya maddi zararların poliçenin teminat limitleri çerçevesinde karşılanması.

hasar_kucuk

HASAR OLDUĞUNDA YAPMANIZ GEREKENLER

28bdfa68-bb9a-49b4-9c2b-67ea4e663100Bir hasarınız olduğunda; hasar tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine ihbarda bulunmanız gerekir. İlgili sigorta şirketi ihbardan sonra hasar tespiti için eksper tayin eder. Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için hasar ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir.

Eksper, tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra düzenlediği hasar raporu ile hasara konu olan sigortanın türüne göre gereken diğer belgeleri sigorta şirketine ulaştırır. Sigorta şirketi son inceleme ve tetkiki yaparak hasarın poliçe kapsamında olması durumda poliçede yazılı muafiyet, müşterek sigorta ya da vadesigelmediği için ödenmemiş primleri varsa bunları  tazminat tutarından düştükten sigortalıya hasarın ödemesini gerçekleştirir.trafik-kazasi


BEKER SİGORTA ile çalışıyorsanız; İhbarınızla başlayan hasar sürecinde Müşteri Hizmetleri yetkililerimiz yapılması gerekenler tüm işlemler için sizi yönlendirir, hasarınızı sizin adınıza takip eder, hızlı, doğru ve etkin şekilde sonuçlandırır. 

Siz de hemen BEKER SİGORTALI  olmak için ilgilendiğiniz sigorta branşını seçin, onlarca ürün ve yüzlerce satın alma alternatifi arasından risklerinize ya da bütçenize en uygun olanını anında satın alın ve sigortalı hayatın tadını çıkarın…