MADDİ HASARLI TRAFİK TESPİT TUTANAĞI HK. AÇIKLAMALAR

Değerli sigortalılarımız,

Bilindiği üzere, Hazine Müsteşarlığı tarafından yanlız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında taraflarca doldurulacak kaza tespit tutanaklarına ilişkin 28.12.2007 tarih ve 2007/27 sayılı bir genelge yayınlanmıştır.

Bu genelgeye göre, 01 Nisan 2008 tarihinden itibaren, yalnız maddi hasara yol açan bir trafik kazası sonucu, kazaya karışan tarafların tümü kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik polisi veya jandarma beklemelerine gerek kalmayacaktır.

– Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı (Pdf.) http://www.tsrsb.org.tr/sayfa/formlar
– Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Örneğİ http://www.tsrsb.org.tr/sayfa/formlar

Doldurulacak boş tutanaklar elinizde bulunmuyorsa / sigorta poliçeniz ekinde verilmemiş ise yukarıdaki “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı” linkinden ilgili forma ve formu doldurabilmek için gerekli açıklamalara ulaşabilirsiniz.

Kazaya ikiden fazla araç karışmışsa veya gerekli görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Formlar fotokopiyle de çoğaltılabilmektedir.

Kazaya karışan tarafların tümü tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli sayılmayacaktır.

Araçlar kaza yerinden kaldırılmadan, mümkünse fotoğrafları çekilmelidir.

Bu şekilde taraflarca doldurulup imzalanan tutanaklar trafik polisi veya jandarma tarafından tutulan Trafik Kaza Tutanağı hükmünde olacaktır.

Ayrıca kusur durumlarının tespitinde esas alınancak olan örnek kaza durumlarına yine yukarıda bulunan “Kaza Durum Senaryoları” linkinden ulaşabilirsiniz. Bu durumlar ülkemizde meydana gelen ve maddi zararla sonuçlanan tüm kazaların %95’ini temsil etmektedir.

UYGULAMA ESASLARI

* Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları ; trafik kazası sonrasında kusur oranı nispetinde karşı tarafın aracındaki maddi hasarı tazmin eder. Yani , halk arasında trafik poliçesi olarak adlandırılan sigorta , sadece 3.şahıslara verilmiş zararı tazmin eder, sigortalı araç sahibinin hasarını karşılamaz.

* Kasko Sigortaları ; sigortalı aracın hasarını kusur durumu gözetmeksizin kasko sigortası genel şartları çerçevesinde karşılar.

Eğer , Trafik sigortasından bir maddi talep olacaksa, kaza sonucu zarar gören mağdur araç sahibinin , kusurlu olan aracın sigorta şirketine müracaat etmesi ve kazaya karışan taraflarca doldurulup imzalanan tutanağı ve varsa resimlerle birlikte diğer kaza evraklarını da (her iki tarafın da trafik poliçeleri ile ruhsat ve ehliyet fotokopileri) beraberinde göndermeleri yeterli olacaktır. Bu aynı zamanda bir çeşit hasar ihbarıdır.

Eğer kasko sigorta poliçesinden bir maddi hasar talebi olacaksa, poliçe sahibi sigortalılarımızın doldurulmuş tutanaklar, resimler ve diğer hasar evrakları ile birlikte en kısa sürede poliçeyi düzenlemiş acentemize ya da Aviva Sigorta’nın ilgili bölge müdürlüğüne ihbar yaparak teslim etmeleri yeterli olacaktır.

Başvuru yapılan sigorta şirketi en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda TRAMER’e iletecektir.
TRAMER, Tutanağı ve varsa fotoğrafları başvuru konusu trafik kazası ile ilgili Trafik Sigortası şirketleri ile Kasko Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine en geç takip eden iş günü sonuna kadar elektronik ortamda iletecektir.

Sigorta şirketleri Tutanak ve varsa fotoğrafların TRAMER tarafından gönderilmesini müteakip 3 iş günü içinde Hazine Müsteşarlığının yukarıda sözü edilen genelgesi ekinde yayınlanan kaza krokilerini de dikkate alarak Tutanak çerçevesinde %0, %50 ve %100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesini yapacaktır. Her bir şirket kendi sorumluluk değerlendirmesi sonucunu elektronik ortamda TRAMER’e iletecektir. Tramer, sigorta şirketlerinin, değerlendirme sonuçlarına elektronik ortamda gerçek zamanlı ulaşabilmelerini teminen gerekli alt yapıyı oluşturmuştur.

Sigorta şirketlerince yukarıdaki hükümler çerçevesinde varılan mutabakat, süresinde değerlendirmesini iletmeyen diğer şirketler için de bağlayıcıdır. İlgili şirketlerden birisi sorumluluk değerlendirmesi yukarıdaki hükümlere uygun olarak TRAMER’e göndermesine rağmen diğer şirketler süresi içinde göndermemişlerse, değerlendirme gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranları esas olacaktır.

TRAMER, iletilen değerlendirmelerde mutabakata varıldığını tespit ederse, bu çerçevede belirlenen sorumluluk oranlarını ilgili sigorta şirketlerine bildirecektir.

TRAMER tarafından gönderilmesini izleyen 3 iş gününde yapılacak şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığının tespiti halinde, Tutanak ve varsa fotoğraflar TRAMER tarafından yine TRAMER bünyesinde oluşturulacak “Tutanak Değerlendirme Komisyonu” na iletilecektir. Komisyon, Tutanağı ve varsa çekilen fotoğrafları inceleyerek sorumluluk oranlarını %0, %50 ve %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirleyecektir. Sonuç TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlere elektronik ortamda bildirilecektir.

Genelgede yer alan diğer bir hükme göre, ilgili trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketi yukarıdaki prosedürün izlenmesi sonucu kendisine sorumluluk oranlarının iletilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından sekiz iş günü içinde trafik tazminatını ödeyecektir. Kasko sigortasına ilişkin hükümler saklıdır.

TRAMER, hak sahiplerinin tutanak incelemesi başvurularının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenmelerini sağlayacak altyapıyı da kuracaktır.

İSTİSNALAR

Aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı, eskiden olduğu gibi 155 numaralı Polis İmdat çağrı hattı (Jandarma bölgesi ise 156) aranacak ve olay yerine gelecek olan trafik polisi tarafından düzenlenecektir:

a. Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
b. Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
c. Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
d. Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması,
e. Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
f. Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
g. Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması,
h. Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.
Yukarıda bahsedilen durumlar hakkında acentemizden, Bölge müdürlüklerimizden hertürlü desteği alabilirsiniz.

Kazasız günler dileklerimizle saygılarımızı sunarız,

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>