3

Seyahat Sağlık Sigortası, yurtdışı seyahatlerinizde beklenmedik sağlık sorunlarınızda oluşabilecek tedavi masraflarınızı karşılamaktadır.

Seyahat Sağlık Sigortanız, seyahatiniz boyunca hastalandığınız ya da yaralandığınız takdirde gereken tedavi masraflarınızı belirlenen limit dahilinde karşılamaktadır.

 

Seyahat Sağlık Sigortası sizi aşağıdaki hallerde teminat altına alır.

• Ayakta tedavi kapsamında yapılan acil muayene ve tedavi amaçlı masraflar, muayene eden doktorun yazdığı ilaçlar ve kullanılan tıbbi malzemeler.
• Kaza ya da ani hastalık sonucu hastane tedavi masrafları.
• Sigortalının tıbbi nedenlerden dolayı nakli veya seyahati.
• Sigortalının vefatı halinde cenazenin tıbbi şartlara uygun olarak nakli ya da bulunduğu ülkede defnedilme masrafları.
• Terör saldırısı durumunda oluşacak masraflar.

Not: 0-17 yaş arası çocukları, anne ya da babaları sigorta ettirdiklerinden dolayı bu poliçeden yararlanabilirler. 65-75

yaş arası kişiler %50 ek prim ve 75 yaş üzeri kişiler %100 ek prim ödemek kaydı ile kaza ile ilgili durumlar için

sigortalanabilirler.  Ayrıca 65 yaş ve üzeri kişiler sadece kaza durumlarına karşı kapsam altındadırlar.